Udział w programach polega na przeprowadzeniu badania fizykalnego oraz wykonaniu badań laboratoryjnych w naszej Przychodni.

W celu przystąpienia do poniższych programów, należy zgłosić się do Pań Pielęgniarek.

Programy aktualne:

1/ Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia 

Dla kogo?

Pacjenci, bez wcześniej zdiagnozowanej choroby układu krążenia, którzy w tym roku kończą 35, 40, 45, 50 lub 55 lat.

2/ Program Profilaktyki Gruźlicy 

Dla kogo?

Dla osób, które miały kontakt z gruźlicą lub u których występuje jeden z poniższych czynników: bezrobocie, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomność. 

3/ Program Profilaktyki Raka Skóry 

Dla kogo?

Osoby aktywne zawodowo, powyżej 15 r.ż.

Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii.

4/ Przesiewowa ocena słuchu

Dla kogo?

Pacjenci 55+, którzy chcą zbadać swój słuch.

Program realizowany jest we współpracy z firmą SŁUCHMED, pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Programy Zakończone:

1/ Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

Dla kogo?

Pacjenci w wieku 40-65 lat.

Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

2/ Program Profilaktyki Raka Piersi

Dla kogo?

Pacjentki w wieku 50-69 lat. Dla pacjentek, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego badania mammograficznego, możliwe jest zorganizowanie bezpłatnego transportu do Białostockiego Centrum Onkologii w celu wykonania badania.

Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii.

3/ Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego 

Dla kogo?

Pacjenci, którzy w ostatnich 10-ciu latach nie wykonywali badania kolonoskopii.

Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii.